T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik”’in  kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25.05.2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yürürlük tarihinin 01.01.2020 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

 Anılan yazının devamında; 01.01.2020 tarihinden itibaren, ihracatta kullanılacak olan ahşap ambalaj malzemelerinin izin belgesi işletmede ısıl işleme tabi tutulup ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlenip satışa sunulduktan sonra son kullanıcı olan ihracatçıya ulaşıncaya kadar Bakanlıklarınca izleneceği belirtilmekte ve ahşap ambalaj malzemeleri ve ISPM-15 uygulamaları hakkında aşağıdaki konulara değinilmektedir.

“01.01.2020 tarihinden sonra izin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemelerinin satışı yapılacak ve bu ürünler ihracatçılar tarafından kullanılacaktır.

ISPM 15